sản phẩm

Thép cuộn

Ø 6mm, Ø 8mm, Ø 10mm theo tiêu chuẩn TCVN 1651 - 1:2008

Dấu hiệu nhận biết

Pomina đã sản xuất thép cuộn xây dựng với dấu hiệu nhận biết bằng chữ nỗi “POMINA” trên bề mặt, khoảng cách giữa chữ nổi “POMINA” là 0,5 m.


Thép cuộn
Thép cuộn
Thép cuộn

Thành phần hóa học

Thành phần hóa học

(*) những thành phần không quy định

Tính chất cơ lý
(TCVN 1651-1:2008)

Tính chất cơ lý<br />
 (TCVN 1651-1:2008)

File Download

Sản Phẩm Khác

Thép vằn

Thép vằn
xem chi tiết

Phân phối bởiCông ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt

Nhà máy Thép POMINA 1

Công Ty Cổ Phần Thép Pomina 2

Nhà máy luyện phôi thép (POMINA3)

http://www.pomina-commerce.vn/
http://www.pomina-commerce.vn/catalog/view/theme/